|  کاربران آنلاین: 1962 نفر

نام گروه: بیشتر بدانیم      تعداد بازدید: 121819

نام های اصیل فارسی-ایرانی برای دختر و پسر (+معنی)

نام های اصیل فارسی-ایرانی برای دختر و پسر (+معنی)
بدون شرح!

پسرها

یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون

آبـتین   

آتـش

آتـش   

        نام فرمانده لشگر بابک خـرمدین،  تـزیـین و آرایش

آذین   

   نام فرشته ای

آراد  

      ساکت

آرام   

         نام پدر زن داریوش کبـیر

آرتان 

         یکی از پهـلوانان سنـتی ایران

آرش 

     بسیار نیرومند،   پدر بزرگ داریوش کبـیر

آرشام 

         هـدف

آرمان

       یکی از شخـصیت های شاهـنامه

آرمین  

        نام باستانی ایران

آریا
      دارای خلق و خوی آریایی،   نام پسر داریوشآریامنش
         منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریاییآریانا
      مربوط به نژاد آریا  آرین
          آزاد آزاد
    خاص و خالص،   پاک و پاکیزهآویژه  
                پاره آتشاخـگر
         یکی از شخـصیتهای شاهـنامهاردشیر

اردلان
           یکی از شخـصیت های شاهـنامهاردوان
       یکی از شخـصیت های شاهـنامهارژنگ
        شیرارسلان
                 تخـت

ارشیا     

یکی از شخصیتهای شاهنامهاسفندیار 
 بنیانگذار سلسله اشکانیان اشکان
شریک، معاون، رفیق افشار
 نام سردار ایرانیافشین

                آرزو

امید
  شاهامیر
جاودانانوش
نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیانانوشیروان
  ادراکاورنگ
 نام یکی از شخصیتهای شاهنامهایرج
یکی از شخصیت های شاهنامهبابک 
نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویزباربد
آغاز صبحبامداد
نام نوازنده نامی دوران ساسانیانبامشاد
 بامین
نام یک شاهزاده(برادر کمبودجیه پسر کوروش)ربردیا 
یکی از سرداران یزدگرد ساسانیبرسام 
 جوانبرنا
بلند بالا، نام پسر سهراببروز
نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسببرزن
یکی از شخصیتهای شاهنامهبزرگمهر
به دینبه آئین
 نگهبانبهبد
 بهراد
مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامهبهرام 
رنگ نیکبهرنگ
روز خوب و نیکبهروز
کسی که به نیکی زاده شدهبهزاد
یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامهبهمن
دارای مش و کردار شایستهبهمنش
مشهوربهنام
نام شاهان هندبهنود
یکی از شخصیتهای شاهنامهبیژن
ایرانی، مقدسپارسا 
نامی آذری به معنای پروردگارپاشا
 رزمجوپرشان 
یکی از شخصیت های شاهنامهپرویز 
 نام یک پیامبرپرهام
 پژمان 

        

پوریا

جستجو، جویا

پویا 
آرزوپوژمان
نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقبادپولاد 
 آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانیپهلبد 
 پیامپیام 
یکی از شخصیتهای شاهنامهپیروز
 نام برادر شاپور اولپیروزان
قبولپیمان
 یکی از شخصیت های شاهنامهتورج
یکی از شخصیت های شاهنامهتهماسب
نام یکی از شاهان ایرانیتهمورث

تیرداد

تیمور
  ابدیجاوید
نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت های شاهنامهجمشید 
 دارنده جهانجهاندار
 شاه جهانجهانشاه
 فاتح جهانجهانگیر
 مدافعحامی
 هدیه ای از طرف خداخداداد
یکی از شخصیتهای شاهنامهخسرو
 نام یکی از شاهان هخامنشیخشایار 
 دادیه
ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامهدارا 
یکی از شخصیتهای شاهنامهداراب
  نام یکی از شاهان هخامنشیداریوش

 

دانوش


رامبد

رامین
نوازنده معروف زمان ساسانیانرامتین
درخشانرخشان 
یکی از شخصیت های شاهنامهرستان
 روزبه
یکی از شخصیتهای شاهنامه ( پدر رستم )رزال 

زامیاد
 نام یک پیامبرزرتشت

زند
بنیانگذار عهد ساسانیساسان
 رهبرسالار
 یکی از شخصیتهای شاهنامهسام 
خانه، سامانسامان
بالا مقامسامی 
  آسمانسپهر
 سروش
شاهزادهسنجر
 یکی از شخصیت های شاهنامه ( فرزند رستم )رسهراب
 مرد سیاه موسیامک
یکی از شخصیت های شاهنامهسیاوش 
یکی از شخصیت های شاهنامهشاپور
صورت شاهشاهرخ
خواست شاهشاهکام
باز ( پرنده ای کوچکتر از عقاب )رشاهین
سزاوار شایا
سزاوارشایان

شروین
ستاره دنباله دارشهاب
 شاهین دربارشهباز 
نام پادشاهیشهرام 
 هدیه شهرشهرداد  
رودی بزرگشهروز 
  شاهشهریار
دوست شاهشهیار 
  اعتمادعماد 
یکی از شخصیتهای شاهنامهفرامرز
 راستفربد
عالیفرجاد 
شادفرخ 
شاد به دنیا آمدهفرخزاد
 فرداد
بهشتفردوس
 فردین
تولد باشکوهفرزاد
 سزاوارفرزام
عاقلفرزان
دانافرزین
شادفرشاد

 

فرشید

بالا

فرناز 
یکی از شخصیت های شاهنامهفرود 
جوهرفروهر
 یکی از شخصیت های شاهنامهفرهاد 
 فرهنگفرهنگ

فرهود
یکی از شحصیت های شاهنامهفریبرز 
منحصر بفردفرید 

            یکی از شخصیت های شاهنامه

فریدون 
پیروز، پیروزیفیروز 
موفقکامران
آرزوی شادکامشاد 
موفقکامیار
یکی از شخصیت های شاهنامهکسرا 
 یکی از شخصیت های شاهنامهکاوه
یکی از شخصیت های شاهنامهکاووس

کورس
بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایرانکورش

           کوشنده، سخت کوش

کوشا

شاه، مدافع، محافظ

کیا 
شاهانکیان

کیارش
یکی از شخصیت های شاهنامهکیانوش 
یکی از شخصیت های شاهنامهکیخسرو 
یکی از شخصیت های شاهنامهکیقباد
جهانکیوان
یکی از شخصیت های شاهنامهکیومرث
یکی از شخصیتهای شاهنامهگباد
یکی از شخصیتهای شاهنامهگشتاسب
یکی از شخصیتهای شاهنامهگودرز 
یکی از شخصیتهای شاهنامهگیو

مازیار

ماکان
نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کردمانی
یکی از شخصیتهای شاهنامهمنوچهر

مهبد
یکی از شخصیتهای شاهنامهمهراب
یکی از شخصیتهای شاهنامهمهران 
هدیه آفتابمهرداد
نوزاد آفتابمهرزاد
 یکی از شخصیتهای شاهنامهمهرک
رنگ آفتابمهرنگ
یکی از شخصیتهای شاهنامهمهیار
 تولدمیلاد 
 مشهورنامدار
مشهورنامور
 یکی از شخصیتهای شاهنامهنریمان
روشنایینوری
بشادی زائیده شده نوشزاد 
خبر خوشنوید 
کوچکنمیا
شنوندهنیوشا
 یکی از شخصیتهای شاهنامههرمز 
 هوتن
داناهوشمند
یکی از شخصیتهای شاهنامههوشنگ
  داناهوشیار 
یکی از شخصیتهای شاهنامههومان
نیک اندیشهومن
 ورشاسب

               نامی آذری - بمعنی جاوید

یاشار 

 

دخترها

آبگینه
نام یک شاهزاده ایرانی
آتوسا
آتش، نهمین ماه ایرانی
آذر 
نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار
آذرافروز 
صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر
آذرخش
نام گلی است برنگ سرخ
آذرگون 
پاکدین
آذرنوش
 
آرا  
آرزو
آرزو
 آزاد، رها
آزاده
نام یک شاهزاده ایرانی
آزیتا 
زینت آلات
آزین
مانند
آسا
 تشویق
آفرین 
نام گلی
آلاله
الهه آب
آناهیتا
صدا
آوا
آویز
آویزه
آهو
آهو
ستاره، نام گلی
اختر
سیاره ارانوس
ارانوس
نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد
ارغوان
رنگ ارغوانی روشن، نام گلی
ارکیده 
 هدیه
ارمغان
تاج
افسار 
افسانه
افسانه
طلسم و جادو
افسون
پاشیدن
افشان

 
الناز 
خوشبخت
انوشه
نام کشور ایران
ایران
دختر ایران
ایران دخت 
خانم، متشخص، زن مجرد
کریستال
بلور
گل بنفشه
بنفشه
دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان
بوبک
بوس، بوسیدن
بوسه
فصل بهار
بهار
بهار کوچک
بهارک
 آورنده بهار
بهاره
 بهترین ناز
بهناز
بهترین صورت
بهرخ
منحصر بفرد
بیتا 
 پدیده، چیز جدید
پدیده
 اسم یک پرنده
پرستو 
ابریشم
پرند 
پری
پری 
دارای صورتی همچون پری
پری رو
جمع پری
پریا 
    دارای صورتی همچون پری
پریچهر
زاده پری
پریزاد
مانند پری
پریسا
دارای صورتی همچون پری
پریوش
پرتو
پرتو
پروانه
پروانه
نام یک صور فلکی
پروین
سپیده دم
پگاه
نوعی پرنده
پوپک
موفق
پوران 
یکی از شخصیت های شاهنامه
پوران دخت 
موفق
پوری
نام گلی
پونه
جام شراب
پیمانه 
ارتباط
پیوند
ستاره
تارا
آهنگ، نغمه
ترانه 
مسیحی
ترسا 
نام کشور دشمن ایران در شاهنامه
توران
نوعی پرنده
توکا
یکی از شخصیتهای شاهنامه
تهمینه
سفال
تینا
 نام یک صور فلکی
ثریا
جوان، گل جوانه
 
چلیپا
یاد، یادگاری
خاطره
خندان
خندان
 
خجسته
آفتاب
خورشید
ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشد
آرام دل
دلارام
ملیح، خوش قلب
دلبر
جذاب
دلکش
دریا 
دریا 
جهان
دنیا
 آرامش
رامش
پرمعنی
رسا
روشنایی، نام شاهزاده ایرانی که اسکندر بخاطر او تخت جمشید را نابود کرد
رکسانه
روح، روان
روان
یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم
رودابه
نور کوچک
روشنک
 آزاد
رها
 
ریما
حریر، زربافت
زری 
طلایی
زرین
دختر طلایی
زرین دخت

 
زویا
سیاره زهره(ونوس)ر
زهره
زیبا، قشنگ
زیبا
شبنم
ژاله

 
ژیلا
 
جام شراب
ساغر

 
سالومه
نام گلی
ساناز
 سایه
سایه
نور اول صبح
سپیده
ستاره
ستاره
زن زیبا، درخت سروناز
سروناز 
یاسمن
سمن

 
سمیلا

 
سمیرا

 
سنا
یکی از شخصیت های شاهنامه
سودابه
رز قرمز
سوری
شعله ور، درحال سوختن
سوزان 
نام گلی
سوسن
قسم خوردن
سوگند

 
سپتا
صورت، رخ
سیما
نقره ای
سیمین
شاد
شادی، خوشحالی
شادی
سلطنتی
شاهین
شبنم(ژاله)ر
شبنم
جرقه
شراره 

 
شروین
شعله، آتش
شعله 
شکوفه
شکوفه
جلال، زرق و برق
شکوه
نوعی آهو
شوکا
بانوی شهر
شهربانو
زاده شهر
شهرزاد 
عشق شهر
شهرناز
شاهزاده
شهزاده 
زن سیاه چشم
شهلا 
عشق شاه
شهناز
 
شیدا
آفتاب، درخشان
شیده
ظریف، شیرین
شیرین
زن شیرین و حساس
شیرین بانو
افسون شده
شیفته

 
شیما
فریبا
شیوا

 
شراب
صهبا
پاک، خالص
طاهره
طلا
طلا 
عسل
عسل
آهوی کوهی
غزال
 آهوی کوهی
غزاله
طنازی
غمزه
غنچه گل
غنچه
یکی از شخصیتهای شاهنامه
خوشی
فرحناز
شاد
فرخنده
عاقل
فرزانه
فرشته، پری
فرشته
عشوه گر
فرناز
یکی از شخصیت های شاهنامه
فرنگیس
درخشان
فروزان
درخشان
فروزنده
روشنی
فروغ
ملیح
فریبا
پرارزش
فریده 
ستوده
فرین
 فیروزه
فیروزه
عاشق
فیلا
گل قاصدک
قاصدک
مقدس، فرشته
قدسی
یکی از شخصیت های شاهنامه
ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند
کیمیا
یکی از شخصیت های شاهنامه
گردآفرید
یکی از شخصیت های شاهنامه
گردیا
چشمان
گلاره

 
گلبانو
گل فصل بهار
گلبهار 

 
گلپری
 باغ گل
گلشن 
گل انار، به زیبایی گل
گلنار

 
گلنسا
رنگ قرمز گل رز
گلی
 نوعی آهنگ
گیتا 
 جهان، دنیا
گیتی
 
گیسو
نام گلی
لادن
گل لاله
لاله

 
لیدا
شبانه
لیلا 
نام گلی
لیلی 
مانند
نام یک شاهزاده
ماندانا 
نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد
مانی
 وجوه ماه
ماهدخت 
کسی که صورتش مانند ماه باشد
ماهرخ
 مرجان
مرجان
 مرجان
مرجانه
مرمر
مرمر
ملکه
ملکه
یکی از شخصیتهای شاهنامه
منیژه 
مروارید
مروارید 
 گل مریم
مریم
 خبر خوش
مژده
مژه ها
مژگان 
مست
مستانه

 
میشا
 نام یک الهه
مونا
 مثال ماه
مهتا 
مثال ماه
مهتاب
مهر انگیز
مهر انگیز
نور آفتاب
مهرناز

 
مهرنوش
خورشید، مهربان
مهری 
 ماه، مهتاب
مهسا
درخت گل یاس
مهستی

 
مهشید
نور ماه، شکوه ماه
مهناز

 
مهنوش
مثال ماه، زیبایی
مهوش 
 دختر ماه
مهین
نام یک الهه
میترا 
مینا
مینا 
 
مینو 
 شوق آفرین
 گل زیبا
نازگل
خوش قلب
نازنین 
زیبا
نازی 
زیبا
نازیلا
 نام یک درخت
ناژین
ونوس، ستاره زهره
ناهید
صدا
ندا
  نام گلی
نرگس
 نام گلی
نسترن
رز وحشی
نسرین
ترانه، آهنگ
نغمه
خوش قلب
نگار 
 نگاه
نگاه 
سنگ روی انگشتر و جواهرات
نگین
نوا
نوا
شادی خلق
نوش آفرین
شیرین
نوشین
 نهال
نهال
خوب، زیبا
نیکو
خوبی
نیکی
نام گلی(زنبق آبی)ر
نیلوفر 
شنونده
نیوشا
آرزو
آشکار
ویدا 
هدیه
هدیه
وجود
هستی
پرنده ای افسانه ای
هما
حیرت انگیز
هنگامه
گل یاس
یاس
گل یاس
یاسمن
تنها، یگانه
یکتا
تنها، یگانه
یگانه
نام بلندترین شب سال
یلدا 

 
 
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ


داغ کن - کلوب دات کامکلوب هواداران سیمرغ

نظر خود را درباره این مطلب بگوئید...
blog comments powered by Disqus      خدمات زیبایی
رپورتاژ ویژه2-زیر متن همه صفحات-با زدن سوزن در گوش و بدن لاغری،اشتهای کم،اختلالات قائدگی و آکنه را درمان می کنیم
با زدن سوزن در گوش و بدن لاغری،اشتهای کم،اختلالات قائدگی و آکنه را درمان می کنیم

نكته مهمی كه افراد مبتلا به اضافه وزن در روند درمانی باید مدنظر قرار دهند این است كه نباید تعجیل بیش از حد در روند كاهش وزن داشته باشند زیرا اولا كاهش وزن بوسیله طب سوزنی با كمک خود بدن و هوشمند كردن بدن وایجاد سلامتی در ارگانهای بدن ایجاد می گردد...

رپورتاژ ویژه2-زیر متن همه صفحات-کاهش وزن،سایز و حذف چربی های موضعی اندام،افزایش حجم باسن به روشهای طبیعی و ماندگار
کاهش وزن،سایز و حذف چربی های موضعی اندام،افزایش حجم باسن به روشهای طبیعی و ماندگار

روش طب سوزنی مورد توجه دانشمندان کشور های مختلف قرار گرفته است و به عنوان روشی سالم برای کاهش وزن و حذف چربی های موضعی با بیشترین تاثیر و خصوصا برای درمان چاقی ناشی از اختلال عملکرد غدد تیروئید و هیپوفیز و ... شناخته شده است....

رپورتاژ ویژه2-زیر متن همه صفحات-جایگزین طبیعی در ليفتينگ و جوانسازی پوست،سفت شدن عضلات،گونه گذاری و افزایش حجم لب
جایگزین طبیعی در ليفتينگ و جوانسازی پوست،سفت شدن عضلات،گونه گذاری و افزایش حجم لب

لیفتینگ و برطرف کردن افتادگی پوست صورت،گونه گذاری طبیعی صورت،برطرف کردن چین و چروک صورت، خط عمیق اخم پیشانی و لبخند و خط دور لب،بزرگ کردن لب،جوش یا آکنه ی و جای آن ، تیرگی و گودی زیر چشم و پف زیر چشم، منافذ باز پوست،لک های صورت، غبغبهم اکنون در سیمرغ
 


سایر مطالب بیشتر بدانیم
بعد از 90   
بعد از 90-کاپیتان چلسی
میز شام کاپیتان چلسی و همسرش + عکس

جان تری شام را به اتفاق همسرش صرف کرده است. کاپیتان چلسی را در این تصویر مشاهده نمی‌کنید، زیرا او در حال عکس گرفتن است!


تازه های سرگرمی
در حاشیه...-حمیدرضا پگاه در کنار همسرش + عکس های 3هنرمند دیگر با همسران شان
حمیدرضا پگاه در کنار همسرش + عکس های 3هنرمند دیگر با همسران شان

در این مطلب 4 عکس جدید از ستاره های سرشناس ایرانی در کنار همسران شان را برای شما آماده کرده ایم...پیشنهادی برای سلامت و زیبایی
پیشنهادی برای سلامت و زیبایی-ماساژ درمانی ده روزه چگونه اثر می کند
ماساژ درمانی ده روزه چگونه اثر می کند

زمانیكه ماهیچه بیش از حد فعالیت دارد تجمع مواد زاید از جمله اسیدلاكتیك می تواند باعث درد، گرفتگی و حتی اسپاسم عضلات شود.پیشنهاد سیمرغ